Amics Closos

Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià

amicsclosos@gmail.com

 
 
AMICS dels Closos
Fer-se Amic / Amiga
  Associació
  Junta Directiva
  Socis d'Honor
 

Socis fundadors

  Beca
  Estatuts (pdf)
 

les Xarxes
Blog
Facebook
Twiter
 
els CLOSOS DE CAN GAIÀ
  Jaciment
  Projecte Closos
  Equip Closos
  Publicacions
 
 
JORNADES estudis locals
  III Jornades
  IV Jornades
  V Jornades

PUBLICACIONS

Recull de publicacions relacionades amb el Jaciment de Closos, la prehistòria a Mallorca o en el patrinomi històric de Felanitx i la seva comarca.

 

CLOSOS DE CAN GAIÀ

APROXIMACIÓ A LA FAUNA MALACOLÒGICA MARINA EN EL JACIMENT DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ. LA NAVETA 1

Miquel Àngel Vicens / IV Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears (2012), 19-25

ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ. UN JACIMENT PREHISTÒRIC AL XXI

Joan Fornés, David Javaloyas, Llorenç Oliver i Bartomeu Salvà / IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (2012), 233-240

PROSPECCIONES GEOFÍSICAS EN “ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ” (FELANITX, MALLORCA)

Christoph Rinne i Bartomeu Salvà / IV Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears (2012), 255-260

ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ: UN JACIMENT PREHISTÒRIC VIST PER LA PREMSA ACTUAL

Almudena Briones Campos / IV Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears (2012), 269-276

PROJECTE CLOSOS: EL VESSANT DIDÀCTIC

Lua Valenzuela Suau, et al. / Mayurqa (2009‑2010), 33:283-292

BREU APROXIMACIÓ AL CONEIXEMENT DEL JACIMENT DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ

David Javaloyas, Joan Fornés i Tomeu Salvà /I Trobada d'Arqueòlegs de les Illes Balears (2009), 11-16

LA INDÚSTRIA ÒSSIA DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ

Caterina Belenguer i Francesc Matas / Mayurqa (2005), 30:263-287

LES DATACIONS RADIOCARBÒNIQUES ALS CLOSOS DE CAN GAIÀ (MALLORCA)

Llorenç Oliver Servera / Mayurqa (2005), 30: 245-262

L'ÀREA DOMÈSTICA DE LA UNITAT ESTRATIGRÀFICA 9 DE LA NAVETA 1 DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ

Àngels Hernandez, et al. / II Jornades d'Estudis Locals de Felanitx (2000), 187-200

EL POBLAT DES CLOSOS DE CAN GAIÀ DINS DEL CONTEXT CULTURAL DEL BRONCE A MALLORCA

Bartomeu Salvà Simonet, Manuel Calvo Trias / Tribuna d' arqueologia 1998-1999 (2002), 135-158

LES OCUPACIONS HISTÒRIQUES DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ

Gabriel Servera, et al. / II Jornades d'Estudis Locals de Felanitx (2000), 187-200

FREQÜENTACIONS ESPORÀDIQUES EN LA NAVETA "I" DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ

Bartomeu Salvà Simonet, Manuel Calvo Trias, et al. / I Jornades d'Estudis Locals de Felanitx (2000), 187-200

ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ COM A RECURS TURÍSTIC I CULTURAL

Bartomeu Salvà Simonet, Manuel Calvo Trias, et al. / I Jornades d'Estudis Locals de Felanitx (2000), 201-213

EL JACIMENT DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ I EL SEU ENTORN NATURAL I HUMÀ

Bartomeu Salvà Simonet, Manuel Calvo Trias, et al. / I Jornades d'Estudis Locals de Felanitx (2000), 214-228

APROXIMACIÓ A LA SEQÜÈNCIA CRONOCULTURAL DE LA NAVETA I DEL JACIMENT DE CLOSOS DE CAN GAIÀ

Manuel Calvo Trías i Bartomeu Salvà Simonet / Mayurqa (1999), 25:59-82


FELANITX / PORTOCOLOM

LA PRESÓ DE LA CASA CONSISTORIAL DE FELANITX: DE L’ARQUEOLOGIA DE SALVAMENT A LA POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI HISTÒRIC

Llorenç Oliver, Jaume Deyà i Magdalena Sastre / IV Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears (2012), 201-216

EL PORT DE PORTOCOLOM (ILLA DE MALLORCA) DURANT L'ANTIGUITAT TARDANA

Mateu Riera Rullán, Albert Martín i Menéndez / Mayurqa (2009‑2010), 33:175-191

METODOLOGIA DELS TREBALLS DE PROSPECCIÓ I DE CONTORL ARQUEOLÒGIC DEL DRAGATGE DE SA BASSA NOVA (PORTOCOLOM)

Albert Martín, et al. / I Trobada d'Arqueòlegs de les Illes Balears (2009), 121-126

EL SISTEMA HIDRÀULIC DE SA MOLA D’EN VEL·LAR (FELANITX, MALLORCA)

Jaume Murillo, Lluís Massanet i Bartomeu Salvà / Mayurqa (2005), 30:421-452

LES DARRERES ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES AL SANTUARI DE SANT SALVADOR

Bartomeu Salvà / I Jornades d'Estudis Locals de Felanitx (2000), 170-186

LOS GRAFITOS MEDIEVALES DEL CASTILLO DE SANTUERI (FELANITX, MALLORCA)

Elvira González, Bernat Oliver i Margarita Duran / Actes du XI Colloque International de Glyptographie de Palma de Majorque (2000), 229-249


NAVIFORME (EDAT DEL BRONZE)

L’EXPLOTACIÓ PREHISTÓRICA DELS RECURSOS CUPRÍFERS D’ILLA DEN COLOM (MAÓ, MENORCA)

Bartomeu Llull, Laura Perelló, Mark A. Hunt, Damià Perelló i Bartomeu Salvà / IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (2012), 11-17

CONCEPCIONS ESPACIALS A L’EDAT DEL BRONZE. ELS NAVETIFORMES: ENTRE L’ESPAI PÚBLIC I EL PRIVAT

David Javaloyas, Joan Fornés, Bartomeu Salvà, Llorenç Oliver i Gabriel Servera / III Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears (2011), 23-34

CAMBIO TECNOLÒGICO EN LA METELURGIA DE LAS BALEARES. (CALCOLÍTICO Y EDAD DEL BRONCE)

Bartomeu Salvà Simonet / TRABAJOS DE PREHISTORIA 67 Nº 2 (julio-diciembre 2010) 349-357

L'ESTAT DE LES ESTRUCTURES NAVIFORMES MALLORQUINES

Emili Garcia Amengual / Mayurqa (2009‑2010), 33:47-61

EL COURE BALEAR: EXPLOTACIÓ A LA PREHISTÒRIA?

Laura Perelló Mateo, Bartomeu Llull Estarellas i Bartomeu Salvà Simonet / Mayurqa (2009‑2010), 33:63-75

LOS ESPACIOS DOMÉSTICOS EN LAS ISLAS BALEARES DURANTE LAS EDADES DEL BRONCE Y DEL HIERRO. DE LA SOCIEDAD NAVIFORME A LA TALAYÓTICA

Bartomeu Salvà Simonet i Jordi Hernández-Gasch / Arqueo Mediterrània 11 (2009) 299-321

MÁS QUE UNA CASA. LOS NAVETIFORMES DE LA EDAD DEL BRONCE BALEAR

Joan Fornés (et al.) / Arqueo Mediterrània 11 (2009) 323-330

LA COVA DEL PAS (FERRERIES, MENORCA): UN JACIMENT CABDAL EN LA PREHISTÒRIA DE LES BALEARS [LA COVA DEL PAS (FERRERIES, MENORCA): UN YACIMIENTO CAPITAL EN LA PREHISTORIA DE LAS BALEARES]

Fullola, J.M. (et al.) / UNICUM 7 (2008) 10-20

LA EDAD DEL BRONCE BALEAR (C. 1700-1000/900 BC). DESARROLLO DE LA COMPLEJIDAD SOCIAL.

Bartomeu Salvà Simonet, Manuel Calvo Trias i Víctor M. Guerrero Ayuso / Complutum (2002) 13:193-219

LAS NAVETAS EN DE LA ARQUITECTURA DE HABITACIÓN DEL BRONCE MEDIO Y FINAL EN MALLORCA

Bartomeu Salvà Simonet, Víctor Manuel Calvo Trias / Actas XXV Congreso Nacional de Arqueología (1999), 658-667

   

TALAIÒTIC / BALEAR (EDAT DEL FERRO)

LOS ESPACIOS DOMÉSTICOS EN LAS ISLAS BALEARES DURANTE LAS EDADES DEL BRONCE Y DEL HIERRO. DE LA SOCIEDAD NAVIFORME A LA TALAYÓTICA

Bartomeu Salvà Simonet i Jordi Hernández-Gasch / Arqueo Mediterrània 11 (2009) 299-321

MURALLAS DE LA EDAD DEL HIERO EN LA CULTURA TALAYÓTICA. EL RECITO FORTIFICADO DEL POBLADO DE SES PAÏSSES (ARTÀ, MALLORCA)

Jordi Hernández i Javier Aramburu / Trabajos de Prehistoria (2005) 26, nº 2:125-149

EL SANTUARI TALAIÒTIC DE SA PUNTA DES PATRÓ (SANTA MARGALIDA. MALLORCA)

Jordi Hernández Gasch i Joan Sanmartí Grego / Tribuna d'Arqueologia (2003) vol. 1999/0: 85-99

LA CULTURA TALAYÓTICA: UNA SOCIEDAD DE LA E. DEL HIERRO EN LA PERIFERIA DE LA COLONIZACIÓN FENICIA

Bartomeu Salvà Simonet, Víctor M. Guerrero Ayuso y Víctor Manuel Calvo Trias / Complutum (2002) 13:221-258

¿PUEBLOS DEL MAR EN LA CULTURA TALAYÓTICA? UN ESTADO DE LA CUESTIÓN

Bartomeu Salvà Simonet / Gerión (1999), 17:79-104

ANÁLISIS ESPACIAL DEL SANTUARIO TALAYÓTICO MALLORQUIN

Joan Fornés Bisquerra, Jaume García Roselló / Actas XXV Congreso Nacional de Arqueología (1999), 668-683

EL SANTUARI DE SA PUNTA DES PATRÓ A L'ÁREA CULTURAL I FUNERÀRIA DE SON REAL (SANTA MARGALIDA, MALLORCA). AVENÇ DELS RESULTATS

Jordi Hernández Gasch i Joan Sanmartí Grego / Mayurqa (1999), 25:113-138

LA NECRÒPOLI TALAIÒTICA DE S'ILLOT DES PORROS

Jordi Hernández-Gasch, Joan Sanmartí, Assumpció Malgosa i Alícia Alesan / Pyrenae (1998) vol. 28: 69-95

   

PREHISTÒRIA - PATRIMONI

ELS AMICS DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ, UNA VESSANT SOCIAL EN LA PROTECCIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI

Miquel Àngel Vicens, Bartomeu Salvà i Pere Bennàssar / VI Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears (2014), 369-375

POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC. LA INTERVENCIÓ EN EL TURRIFORME ESGLAONAT DE SON FERRER (CALVIÀ)

Manuel Calvo, Jaume Garcia, Miquel Iglesias, Elena Juncosa, Margarita Munar i Ignasi Pomar / Mayurqa (2009), 33:295-312

CECI N'EST PAS UN PIPE. HISTORIAS DE LA ARQUEOLOGIA EN LAS BALEARES

David Javaloyas Molina / Mayurqa (2009‑2010), 33:235-261

LOS ORÍGENES DEL POBLAMIETO BALEAR: UNA DISCUSIÓN NO ACABADA

Bartomeu Salvà Simonet, Víctor Manuel Calvo Trias i Víctor M. Guerrero Ayuso / Complutum (2002) 13:159-192

LOS INDICADOES DE REFERÉNCIA COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Manuel Calvo Trias i Elena Juncosa Vecchierini / Mayurqa (2002), 28:207-214

"ELS CAVALLETS" DE MALLORCA

Gabriel Llompart / Trabajos del Museo de Mallorca, nº 10 (1968)

LA CERÁMICA DE APLICACIONES DE FELANITX Y SUS PRECEDENTES

Guillem Rosseló-Bordoy / Trabajos del Museo de Mallorca, nº 7 (1969)

EL ÍDOLO DE "SON MAIOL" (FELANITX)

Guillem Rosseló-Bordoy / Trabajos del Museo de Mallorca, nº 5 (1969)

ES CLOSOS DE CAN GAIÀ

Otto Hermay Frey i Guillem Rosseló-Bordoy / Trabajos del Museo de Mallorca, nº 2 (1967)